Kullanım Koşulları

Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve bilnetokullari.com web sitesi ve bağlı bulunan tüm alt birim site ve internet sayfaları Bilnet Eğitim Hizmetleri AŞ’ye ait olup, Bilnet Eğitim Hizmetleri AŞ’nin bir hizmeti olarak oluşturulmuştur. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin Kullanım Koşulları kabul edilmiş olduğundan, bu Kullanım Koşulları dikkatle okunmalıdır. Bilnet Eğitim Hizmetleri AŞ bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Siteye her erişimde Kullanım Koşulları incelenmelidir.

KULLANIM KOŞULLARI

Fikri Mülkiyet

Sitede bulunan tüm materyaller, içerikler ve unsurların ( bunlarla sınırlı olmamak üzere örneğin web sitesinde bulunan bilgiler, duyuru, sayfa, her türlü içerik, tema, veri tabanı, unvan, işletme adı, marka, logo, tasarım, metinler, grafikler, videolar, yemek menüleri, raporlar, tablolar, ikonlar, görsel ve işitsel sair imgeler, belgeler, fotoğraf, resim, HTML/CSS/Javascript vb. kodlar, diğer tüm kaynaklar ve sair) aksi açıkça belirtilmediği sürece telif hakları da dahil tüm hakları kural olarak Bilnet Eğitim Hizmetleri AŞ’ye ait olup, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatla ile korunmaktadır.

Kullanıcı, site içerisinde yer alan materyalleri, içerikleri ve unsurları önceden Bilnet Eğitim Hizmetleri AŞ’nin yazılı izni olmaksızın, ticari ve çıkar amacı olmadan, sadece kişisel kullanım ve bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilir.

Kullanıcı, kişisel bilgi edinme amacı dışında site içeriğini, materyallerini ve unsurlarını kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle üçüncü şahıslara göndermeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması Kullanıcıya Sitede bulunan materyaller, içerikler ve unsurlar üzerinde herhangi bir hak sağlamaz. Telif hakları ile ilgili her türlü başvuru doğrudan Bilnet Eğitim Hizmetleri AŞ’ye ait [email protected] adresine yazılı olarak yapılır.

Gizlilik Bildirimi

Bilnet Eğitim Hizmetleri AŞ’ye verilen bilgilerin nasıl alınacağını, saklanacağını, kullanıp korunacağını açıklamaktadır Bilnet Eğitim Hizmetleri A.Ş, ziyaretçilerinden elde ettiği tüm bilgileri, yetkisiz erişim ve kullanıma karşı korumak için gerekli olan yöntemleri ve teknolojileri kullanarak güvenlik önlemlerini alır ve periyodik olarak gözden geçirir, güncelleme ve değişiklikleri yayınlar.

İşbu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlanabilir. Bu halde, Bilnet Eğitim Hizmetleri AŞ’nin bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemesi ya da denetlememesi nedeniyle bilnetokullari.com kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Konuyla ilgili Bilnet Eğitim Hizmetleri AŞ’ye ya da bilnetokullari.com ‘a sorumluluk yüklenilemez yöneltilemez.

Bilgilendirme ve Feragat

Bu web sitesi, bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Bilnet Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

Bilnet Eğitim Hizmetleri A.Ş., hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilere ilişkin gecikmeler, eksiklik ve hatalardan, bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bilgi Toplama

Bilnet Eğitim Hizmetleri AŞ. bilnetokullari.com sitesine yapılan ziyaretler ile ilgili bilgileri düzenli olarak takip etmektedir. Siteye erişmek için kullandığınız Internet servis sağlayıcı adı ve IP adresi, siteye erişme tarihi ve saatiniz, sitede bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmanızı sağlayan diğer web sitesinin IP adresi gibi bilgiler Bilnet Eğitim Hizmetleri AŞ. tarafından kaydedilebilir. Bu bilgiler, sitenin geliştirilerek kullanımın iyileştirilmesi, eğilimlerin değerlendirilmesi ve kalitenin arttırılması için kullanılır.

Çerezler (Cookies)

Çerezler, siteyi kullandığınızda sizi tanıyabilmek ve güvenliği sağlayabilmek amacıyla kullanılan, tanımlayıcı bilgileri bilgisayarınızda saklayan küçük dosyalardır. Çerezler, web uygulamalarının kişiselleştirilmesinde tercihleriniz hakkında bilgi toplayarak uygulama ayarlarını ihtiyaçlarınıza ve beğenilerinize göre ayarlayabilir. Çerezler, sizin paylaştığınız bilgiler hariç hiçbir veriye veya bilgisayarınıza ulaşamaz. Sitede Google Analytics kullanılarak ziyaretçilere daha iyi hizmet vermek amacı ile geliştirme ve analizler yapılmaktadır. Google analizleri siteyi kullanıcıların nasıl kullandığını analiz etmeye yardımcı olmak için çerezler kullanır. Siteyi kullanımınız hakkında çerezler tarafından üretilen IP adresiniz dâhil her türlü bilgi, Birleşmiş Milletler ‘deki Google sunucuları tarafından depolanmaktadır. Google tarafından işlenmesine onay verirsiniz. Google Analytics'ten çıkmak için lütfen şu bağlantıyı ziyaret ediniz. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Güncelleme

Bilnet Eğitim Hizmetleri AŞ, sitede kullanıma sunulan bilgiyi, Kullanma Koşulları da dahil olmak üzere, önceden bir ihtara gerek olmaksızın güncelleme, değiştirme, siteyi yeniden organize etme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Kullanıcı, siteyi kullanmakla ya da siteye erişmek ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Yapabileceği tüm bu değişiklikler esnasında yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde yayınlamakla yükümlü olduğu bilgilerin kesintisiz olarak erişilebilir olmasına dikkat eder.

Erişilebilirlik

Sitenin işlevselliğinin mümkün olduğu kadar çok kullanıcıya ulaşabilmesini sağlamak için kapsamlı bir şekilde geniş bir tarayıcı çeşitliliğine göre düzenlemeler ve testler yapılmıştır.

Yetkili Mahkeme

Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan Kullanım Koşulları ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ile olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir. Site kullanım kuralları hakkında sorularınız varsa, lütfen [email protected] adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.