Uygulamalı Dersler

Beden Eğitimi

Bilnet Okulları’nda amacımız; öz güven sahibi, kendini her ortamda ifade edebilen, eleştirel düşünebilen, hızlı ve doğru karar verebilen, kendi isteklerini grubun veya takımın amaçları için kullanabilen, spor alışkanlığı olan, kendisi ile barışık, üretken ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmektir.
Müzik Eğitimi

Bilnet Okulları’nda müzik eğitiminde öğrencilerimizin hislerini, duygularını, doğayı anlatabilmeleri ve ifade edebilmeleri, ayrıca güvensizlik, gerilim be korku gibi davranışlarda güçlüklerin üstesinden gelip sakin bir ortama yönelmeleri, sağlıklı düşünmeleri sağlanmaktadır.

Müzik eğitimi ile öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmeleri yoluyla kendilerini ifade edebilen ve yapılan çalışmalarda sosyal paylaşımlarda bulunabilen, yaratıcılığı, doğaçlamayı ortaya çıkarabilen bireyler olmaları sağlanmaktadır.


Görsel Sanatlar

Bilnet Okulları’nda öğrencilerimizin dengeli, sağlıklı ve ileri düşünen bir toplum oluşturabilmeleri,  yaratıcı duygu ve düşüncelerini eğlenceli bir şekilde uygulamaları ve ifade etmeleri için sanat bilinci geliştirilmektedir. Öğrencilerimizin özgür bir şekilde çizmeleri, boyamaları, dekor yapmaları için Görsel sanatlar dersinde aktif olamaları sağlanmaktadır.

Görsel Sanatlar dersinde, sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanmaları, sanatsal yaratıcılığı gelişmiş, çevresini güzelleştirmeyi sağlayacak estetik kişilik kazandırılmış, bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği ve dayanışma anlayışı ile birbirleri arasındaki sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmeye önem veren bireyleri topluma kazandırmak üzere bireyler yetiştirmesi sağlanmaktadır.Akıl Oyunları

Akıl Oyunları; öğrencilerin oyunlarda kazanmış oldukları problem tanıma, çözüm üretme ve farklı yöntem deneme gibi özellikleri derslerinde de uygulayarak okul başarısını artırmak amaçlı tasarlanmıştır. Sistem sayesinde, öğrenci derse aktif katılarak, dersin işlenişinde yaparak ve yaşayarak öğrenme metodunu uygular. Aynı zamanda kendine güvenen ve ekip ruhu gelişmiş, çevresine faydalı bir birey haline gelir.

Satranç
Her çocuk öğrenebilir.
Kişilik oluşumunda, alışkanlık ve becerilerin kazanılmasında, davranışların geliştirilmesinde ve derslerinde başarılı olmasında satranç araç olarak kullanılmaktadır. Yetenekli ve istekli öğrenciler bu sporu yapmaları için desteklenirler. Satranç ömür boyu öğrenmenin önemini kavratırken aynı zamanda öğrenme motivasyonunu veren önemli bir kültürdür.


Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojileri eğitimimiz, teknoloji okuryazarlığının yanı sıra,

• Dijital vatandaşlık
 3D oyun tasarımları
 Mbot robot uygulamalar
 Arduino ile elektronik devreler
 Lego robotik kodlama
 3D Modelleme eğitimlerimiz yer almaktadır.