Eğitim - Öğretim Modeli

EĞİTİM

Bireysel başarı

Hedefe doğru farklı yöntemler, öğrenci gereksinimleri,  bireysel ihtiyaca ve bireysel başarıya yönelik eğitim basamaklarını kapsamaktadır. Her öğrencinin öğrenme stili parmak izi kadar özeldir. Sunmuş olduğunuz etkinlikler ve çalışmaları çok yönlü olarak vermemiz, tüm farklı öğrenme stilleri olan öğrencilere ulaşması adına oldukça önemlidir. Bir kazanımı birden fazla ve farklı şekilde sunmanız bilginin tüm öğrencilere ulaşmasında ve kalıcı olmasında en önemli adımdır. Öğretimde öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını bilerek bireysel başarıya  şekil vermekteyiz. Bu bilinçle programımıza şekil vermemiz bizi hedefe götüren en kısa yoldur.  Vermiş olunan eğitimde öğrencileri bireysel olarak değerlendirmemiz bireysel başarıyı belirlemek adına oldukça önemlidir. 

Ortaokulda sınav gerçeği öğrenciye bir sorumluluk olarak kazandırılır ve bu amaçla gerek Türkiye genelinde gerekse Bilnet okullarındaki yerini görebileceği farklı sınavlar uygulanır. Bu yolla “biz ne kadar verdik öğrenci ne kadar aldı” bu sorunun cevabını bularak her bireye özgü kazanım çalışmaları yapılır. Dolayısı ile bireysel başarıyı artırmadaki yola girilmiş olunur. 


İki boyutlu ilgi takip destek: Tüm öğrencilerimizi tek tek ele aldığımız öğrencinin bireysel ihtiyacına ve başarısına göre öğretmen, psikolojik danışman ve velinin bulunduğu takip toplantı programı düzenlenir. Böylelikle her öğrenci için çizilecek yollar belirlenerek takibi yapılır. Takip sonrası öğrencinin gelişimi öğretmen, psikolojik danışman ve veli tarafından değerlendirmesi yapılarak öğrenciye kazandırdıkları değerlendirilir. 


ÖĞRETİM

Etkinlik tabanlı eğitim

Tüm branşlarda her öğrencinin yapılan çalışmaları anlayabilmesi için etkinlikli ders anlatımları yapılır. Günün sonunda kinestetik-işitsel-görsel olan tüm öğrencilerin kazanımları donanarak okuldan ayrılmaları sağlanır.


BİP (bireysel ihtiyaç programı)

Bilnet’te her günün sonunda etüt çalışması yapılıp hafta içi ödevi ve  gerek gruplar halinde gerek sınıf olarak kazanım çalışmaları yapılacaktır.


Ölçme değerlendirme

5-6-7. sınıflarda dönemde 2 kez yapılan izleme ve Türkiye geneli deneme sınavlarımızla, 8. Sınıflarda ise dönemde 14 Türkiye geneli performans belirleme sınavları ile kazanım düzeyinde öğrencilerimizin öğrenme eksiklikleri belirlenir. Yapılan kazanım analizleri ile bireysel düzeyde belirlenen öğrenme eksiklikleri tamamlanır ve öğrencinin tam öğrenmesi sağlanır.