Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Gelişimsel, Önleyici, Destekleyici ve Süreç Odaklı RehberlikBireysel Müdahale Programı

Veli-öğrenci ve öğretmen görüşmeleri ve öğrenci ihtiyaçlarına yönelik bireysel çalışmalardır.


Grup Çalışmaları

Workshop; Öğrencilerimizin yaş grupları ihtiyaçlarına göre seçilen konular baz alınarak, etkinlikler, oyunlar, beyin fırtınaları, poster çalışmaları, videolar ile ilgili konuyu pekiştirmeyi ve içselleştirmeyi sağlayan çalışmalardır.

Sosyal Beceri Atölyeleri; Öğrencilerimizin kendisini ve çevresini tanıma, duygularını fark edip ifade edebilme, çatışma çözme ve etkili iletişim kurma, zor durumlarla etkili ve güvenli şekilde başa çıkabilme becerilerini desteklemek amacıyla sınırlı sayıda (sadece ihtyacı olan) öğrencilerle yapılan, haftada 1 ders saati ve toplamda 6-10  hafta süren çalışmalardır.


Davranış Geliştirme Programı

Davranış Geliştirme Politikası ve Davranış Geliştirme Çarkı; Öğrencilerimizde gözlemlenen uygun olmayan davranışlar ile ilgili olarak; öğrencinin kendi farkındalığını geliştirmeyi ve uygun olmayan davranış sıklığını azaltmayı; uygun olmayan davranışları istendik davranışa dönüştürmeleri için kendilerine rehberlik etmeyi amaçlar. Okulda ve sınıfta öğrenme ortamının güvenliğini koruyarak, daha nitelikli bir eğitim yapılmasını sağlar.


Bireysel Takip Çalışmaları

İhtiyaç Takip Haritası;  Yapılan gözlemler, öğretmen/veli görüşmeleri ve aile tanıma formları incelenerek edinilen bilgiler doğrultusunda doldurulmaktadır. Amacı; öğrencilerimizin genel profilini görmek, ihtiyaç anında öğrenci/aile bilgilerine hızlı ve kolay ulaşım sağlamak, öğretmenleri değiştiğinde diğer eğitimciye öğrenci hakkında önemli ve gerekli bilgilerin kolayca aktarımını sağlayabilmektir.


Aile Destek Programı

Her yaş grubunun gelişim dönemlerine uygun olarak çeşitli konularda bilgilendirici makalelerin yer aldığı e- bültenerdir.

Yaş grubu ihtiyaçları ve destek alanlarına yönelik bilgilendirici uzman seminerleridir. Eğitim öğretim yılı içerisinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’ne yansıyan konulara ve veli ihtiyaçlarına göre seçilen çeşitli konularda, alanında uzman kişiler tarafından velilere yönelik seminerler düzenlenmektedir.


Envanter ve Ölçekler

Öğrenciyi Gelişimsel, Davranışsal ve Bilişsel Becerilere Yönelik tanımak  amacıyla yapılan değerlendirmelerdir.