Sosyal Bilimler Eğitimi

Bilnet Okulları’nda öğrencinin kendisini tanıyarak, kendi özelliklerinin farkına varması, haklarını savunmayı öğrenmesi, tarihsel geçmişimizi öğrenmesi, uluslararası ilişkileri, toplumlar arası ilişkileri, insanlar arası ilişkileri, kültürümüzü, akılcı ve mantıklı yaklaşımı öğrenmesi sağlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerimizin; bilgi, kavram ve becerilerinin gelişmesini sağlayarak değerleri öğrenmesi, Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini, laik, demokratik ve çağdaş değerleri öğrenip yaşatması, toplumsal sorunlara duyarlı olması ve çözüm mekanizmalarını çalıştırabilmeleri sağlanmaktadır.