Yabancı Dil Eğitimi

RESEARCH – INQUIRY LEARNING APPROACH TRIANGLE:
(RI Learning)

Research – Inquiry
Ortaokul Yabancı  Dil Eğitim Programımız (İngilizce + Almanca), ilkokuldan yumuşak bir geçişle ortaokula daha rahat adapte olmasını sağlamak amacıyla, programlar arası senkronize bir geçişi sağlamaktadır.

Programımız, Avrupa Birliği öncelikleriyle uyumlu (Anadilde İletişim-Yabancı Dilde İletişim-Matematik/Fen/Teknolojide Temel Yeterlilikler-Dijital Yeterlilik-Öğrenmeyi Öğrenme-Sosyal ve Beşeri Yeterlilikler-Girişim ve Girişimcilik Anlayışı-Kültürel Bilinç); öğrencilerimizin ilgi alanları, gelişim süreçleri ve merakları ile doğru orantılı olarak, araştırma – sorgulama - öğrenme tabanlı tasarlanmıştır. Araştıran, sorgulayan, merak eden, özgüveni yüksek, bilgili, duyarlı, genel kültürü yüksek, kültürel farkındalığa sahip, yaratıcı, inovatif öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Focus on Speaking & Drama
Ortaokul Yabancı Dil Eğitim Programımız, konuşma pratiği üzerine kurulmuş drama / hikayeleştirme bazlı bir programdır. Her öğrenilen konu konuşma pratiği ile desteklenir, drama metodu yoluyla pekiştirilir. İngilizce derslerinde sadece İngilizce konuşulması, bu modeli destekler bir başka kilometre taşıdır.

Creativity & Cultural Awarenes & Global Culture
Avrupa Birliği’nin de önceliklerinden olan “yerel ve global kültürel farkındalık” bilinci, çocukluktan gençliğe adım atmış öğrencilerimize “yaratıcılık” özelliği katmakla birlikte, özgüveni yüksek, bilinçli gençler olmalarını sağlamaktadır. Önemli olan İngilizce’yi donanımlı, bilgili, kendinden emin konuşabilmek, sohbet edebilmektir. Bu anlamda; İngilizce’yi yaşayarak, bilerek, öğrenerek, araştırarak, sorgulayarak öğrenmelerini sağlamaktayız. Ortaokul Yabancı Dil Eğitim Programımız, MEB Liseye giriş sınavlarının soru içeriklerini bire bir (genel kültür-algılama-yorumlama tabanlı değişmesiyle birlikte) desteklemektedir.