Türkçe Eğitimi

Bilnet Okulları’nda öğrencilerimizin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeleri, Türkçeyi doğru ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir.. Böylece öğrencilerimiz, kazandıkları bu becerilerle öğrenme sürecinde daha verimli ve özgüvenli olacak, kendilerini geleceğe hazırlayacak birikimi edinmiş olacaklardır.

Türkçe derslerinde verilen eğitimle öğrencilerimizin; dinledikleri, gördükleri ve okuduklarını anlayan, eleştirebilen, yaratıcı düşünebilen, hayallerini anlatabilen bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.

Bilnet Okulları öğrencilerini derste edindikleri bilgi ve becerilerle hayata hazır başlayan, sorumluluk alabilen, girişimci, sorgulayabilen, karşılaştıkları olay ve durumları araştırıp bilgileri birleştirebilen, çevresiyle uyumlu, eleştirebilen ve yorumlayabilen, duyarlı bireyler olarak hayata hazırlamaktadır.