Matematik Eğitimi

Bilnet Okulları’nda öğrenciyi öğrenme sürecinde derste  aktif katılımcı yapan, öğrenme güçlüklerini ve farklı öğrenme stratejilerini geliştirebilen bir matematik programı uygulanmaktadır. Hedefimiz; öğrencilerimizi günlük hayatta matematiği kullanabilen, olayların sonuçlarını daha başındayken tahmin edebilen, karşılaştıkları problemleri yorumlayabilen ve çözüme kavuşturan, öz güvenli birer birey olarak yetiştirmektir.

Matematik derslerinde verilen eğitimle öğrencilerimizin etkin ders katılımları artırılıp, etkin dinleme ve edindikleri bilgileri tekrar etme adımları ile hafızaları güçlendirilmektedir. Öğrencilerimize ödev yapma sorumluluğu kazandırılarak, ders tekrarı yapmaları sağlandırılarak, grup çalışmaları ve bilgisayar destekli eğitim ile matematik dersindeki başarı yakalanmaktadır.