Fen Bilimleri

Bilnet Okulları’nda doğayı ve doğa olaylarını inceleme, bilimden yararlanılarak canlı ve cansız varlıkların özellikleri ve insan yaşayışıyla olan ilişkileri üzerinde temel bilgi ve anlayışları kazandırma, öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda karşılaştıkları olaylarla bağdaştırabilme yetilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri derslerinde; öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerilerini kazanmalarını, gelişim sürecinde bilimsel mantığı kavrayabilmeleri, sağlam bir temel oluşturabilmeleri sağlanmaktadır.