OrtaokulBilnet Ortaokulları’nda öğrencilerin dili öğrenmeleri, etkili kullanmaları ve bilgiyi yapılandırmaları, matematiksel temel kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kurarak günlük yaşamda kullanabilmeleri ve günlük yaşamda karşılaştıkları olaylarla bağdaştırabilme yetilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle girişimci, sorumluluk alabilen, sorgulayan, eleştiren ve yorumlayan, milli değerlere duyarlı bireyler olarak hayata atılmaları sağlanmaktadır.

Ortaokulun ilk basamağı olan 5.sınıftan itibaren branşlarında uzman öğretmenlerimizle kazanımlar ve etkinliklerle derslerimiz devam ederken her öğretmenimiz her bir öğrencisini sıkı takip edebilmektedir. Eğitimin ciddi yapılması gerektiğine inanan Bilnet Okulları, ortaokul ayağında öğrencilerini 5.sınıftan 8.sınıfın sonuna kadar uzman rehberlik  servislerimizin de destekleri ile bir disiplin içerisinde tutum sergilemektedir. Başarının yolu disiplinli ve mutlu bir eğitim öğretim sürecinden geçmektedir.

Ortaokul öğrencilerimize bir yandan konular kazanımlar dahilinde anlatılırken bir yandan da kısa ve uzun süreli hafızayı aktif tutabilmek için tekrar amaçlı farklı örneklerle hafta arası ve hafta sonu ödevlendirmeleri yapılıp, takip eden ilk derste ilgili branş öğretmenleri tarafından tek tek çözülmektedir. Öğrencilerimizin bir konuyu öğrendikten sonra tekrar etmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin konu veya ödev eksikleri branş öğretmenleri tarafından okulumuzda tamamlanmaktadır. Bu süreçte eksiklerini ilgili branş öğretmenleri tamamladığı için öğrencinin yanlış bilgiler edinme olasılığı ortadan kalkmaktadır. Öğrencilerimizin bu derslerinin yanı sıra sanat ve ve spor derslerini de hedef alan sosyal etkinliklerden faydalanmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca dünya vatandaşı olma vizyonumuzdan hareketle yabancı dil eğitimi büyük bir önemle verilmektedir. İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurmak, kendini ifade etme becerisini kazandırmak ve ingilizceyi sevdirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin ingilizce dilini özgüvenle kullanıp, çağdaş dünyaya uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik araştırmalar yaparak programlar geliştirilmektedir.

*Ortaokullarımız hakkında daha detaylı bilgiye sağ tarafta bulunan menüyü kullanarak ulaşabilirsiniz.