Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Gelişimsel, Önleyici, Destekleyici ve Süreç Odaklı Rehberlik:

Grup Çalışmaları

Öğrencilere yönelik grup çalışmaları, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’ nün belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu çalışmalar; akran yardımı, sınav kaygısı, sosyal beceri, öfke kontrolü, sorunları çözme becerisi, verimli ders çalışma teknikleri gibi konuları içerir.


Akademik Takip

Öğrencilerin akademik, sosyal, sportif tüm becerileri ve ödevleri, deneme sınavları, yazılı sınavları izlenerek kurs düzenlemeleri yapılır. Her öğrencinin dersleri algılama düzeyi, ilgileri ve ihtiyaçları farklılık gösterdiğinden, öğrencinin kendi potansiyeline uygun çalışma planları hazırlaması sağlanır.


Sınav Danışmanlığı

Öğrencilerimizin okul ve sınav yaşantılarında karşılaştıkları kaygı, motivasyon eksikliği, odaklanamama, zamanı verimli kullanamama, öğrenme güçlükleri gibi sorunlara yönelik öğrencimize özel yardımlar ile sınav stratejileri oluşturarak hedeflerine yönelik danışmanlık sağlanır.

Üniversite ve Meslek tanıtımları 9. Sınıflardan başlatılarak daha bilinçli olarak alan seçimlerine kaydırılır. Doğuştan getirilen ilgi ve yetenekler, alınan eğitimle birleştirilirse doğru bir meslek seçimi yapılmış olur. mesleki yönlendirme, uzman kişilerin danışmanlığında ölçek ve envanter (Kendini Değerlendirme Envanteri, Holland Mesleki Tercih Envanteri, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği vb.) uygulamaları yapılarak, öğretmenlerimizden yetkinlikleriniz, güçlü ve zayıf yönleriniz hakkında fikir alıp stratejiler belirlenir.


Kariyer Danışmanlığı

Öğrencilerin tüm gelişim aşamaları izlenmektedir. Bu verilerden yola çıkarak 21. yüzyılda öne çıkacağı tahmin edilen yeni meslekler tanıtılır. Bu amaçla Üniversitelerden destek alınır, tanıtım fuarları düzenlenir ve öğrencilerinin gelişimini destekleyerek onlara danışmanlık yapılır.
Bireysel Takip Çalışmaları

Bireyi tanıma, bilgi verme ve gözlem stratejileri kullanılır. Bu çalışmalar kapsamında sadece sorun yaşanan alanlarda çözüme yönelik çalışmalar değil; öğrencilerin ilgi alanları da desteklenerek, kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhsal olarak sağlıklı ve özgüvenli, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar da planlanır.  Öğrencileri tanımak amaçlı çeşitli test ve envanterler uygulanır.


Veliye Yönelik Çalışmalar-Seminerler

Kaliteli Eğitim; okul, öğrenci, öğretmen, veli işbirliği ile gerçekleştiğine inanılır. Bu nedenle veliler ile çok sıcak ve sık sık bir araya gelinerek öğrencilerin durumları değerlendirilir. Velilerden gerekli destek alınır. Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda, okul çalışmaları ve Üniversite sınavları ile ilgili seminerler düzenlenir.(Anne-Baba Tutumları, Temel Alışkanlıkları vb.)