Yabancı Dil

21. yüzyılın sağladığı olanaklar, doğru eğitim materyalleri ve verimli ders planlamaları ile öğrencilerin dil eğitimleri adına kısa sürede yol almaları sağlanır.
Öğrencinin ilgisini çeken ve kendisi ile özdeşleştirebileceği hayatın içinden gerçekçi materyal seçimleri ile dil hem hayatlarının vaz geçilmez bir parçası olur hem de okul dışında da sürekli eğitimi sağlamış olur.

İletişimsel dil eğitiminde,
• dilin gramer yapısından uzak
• bol tekrarlı
• kalıplar ve kelime grupları üzerine yoğunlaşan
• görsel ve işitsel unsurlar eşliğinde dilin özümsenmesi ve
• hayata geçirilmesi için aktif kullanıma yönlendirilmesi

Öğrencilerimizin kaliteli bir dil eğitim programında hedefe ulaşmak için atılacak doğru adımlardır. Böylece ülkemizde ve uluslararası konuşmalarda yabancı dili pratik olarak konuşması amaçlanır.