Eğitim - Öğretim Modeli

EĞİTİM

Danışman öğretmen
Her sınıfın bir sınıf öğretmeni bulunur. Sınıf öğretmeni öğrencinin ailevi durumu-akademik durumu-duygusal durumu-arkadaşlık ilişkileri gibi tüm durumlarına hakimdir. Veli , sınıf öğertmeninden tüm ayrıntıları öğrenebilecek durumdadır.

Proje Kurulu
Bilnet Okullarında, Öğrencilerimizin üst düzey eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek amacıyla Proje Kurulu öncülüğünde proje ve inovasyon çalışmaları yürütür, Ulusal ve Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen proje yarışmalarına katılarak tecrübe kazanmaları sağlanır.

Disiplin- Güven
Eğitim ve öğretim ile ilgili ilkeler, kurallar oluşturulması planlar yapılması ve uygulamaların denetlenmesi temel alınır. Öğretmen öğrenci ilişkilerinde ve okul kurallarında öğrencilere sorumluluk verilir.  Kıyafet Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği yönetmelikler çerçevesinde kurumsal algı göz önünde bulundurularak düzenlenir.

21. Yüzyıl İhtiyaçları
21. Yüzyılda bireylerden beklenen beceriler; Bilgi, Medya ve Teknoloji becerileri, karmaşık problemleri çözebilme, eleştirel düşünceye sahip olabilme, yaratıcılık, insan kaynağı yönetimi, duygusal zeka, karar verebilme, tartışma yeteneği ve değerlendirme gibi becerilerin gerçekleşmesi planlanır. Öğrencilerimiz geleceğin meslekleri olan; mühendislik, mimarlık, bilişim teknolojileri, matematik, veri analistleri, kodlama, robotik çalışmalar, marketing satış temsilcileri gibi mesleklere yönlendirilir. Öğrencilerimiz yeniliklere açık, bilimsel gelişmeleri yakından izleyen, teknolojiyi gelişmeleri izleyen ve iyi kullanabilen bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanır.

Sosyal Etkinlikler
Öğrencilerin sosyal gelişimlerini sağlamak, sorumluluk almalarına yardımcı olmak, yeteneklerini geliştirmek amaçlı olarak bölgesel bazlı kulüp çalışmalarına ve sosyal etkinliklere yer verilir.

Öğrenci Meclisleri
Öğrenciler liderlik vasıflarını lise çağında öğrenerek iş dünyasına hazır bireyler olarak yetişir. Öğrencileri, demokratik bir seçimle oluşturulan Öğrenci Meclislerinde görev alarak okulun karar alma sürecine aktif rol oynar, yürütülen her projenin tanıtım ve organizasyonda yer alır, böylece yardımlaşma, paylaşma ve demokrasi anlayışı alanında gelişmeleri sağlanır.


ÖĞRETİM

Ölçme Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarımızın genel amacı öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile farklı durum belirleme yöntemlerini etkileşimli kullanarak tam öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda tüm paydaşlarımız ile (öğrenci-öğretmen-veli-okul yönetimi-rehberlik birimi) iş birliği içerisinde sadece öğrenme ürünleri değil öğrenme süreçleri de değerlendirilerek geri bildirimler verilir. Sınavların güvenirlik ve geçerliliğine özen gösterilir. Türkiye’deki tüm okullarımızda eş zamanlı uygulanan sınavlar ile ulusal bazda akademik gelişimleri izlenir. Bu sınavlar sonucunda öğrenme eksiklikleri öğrenci düzeyinde belirlenir, ders tekrarları, bireysel-grup etütleri, soru çözüm saatleri ile tamamlanır.  

BİP (Bireysel İhtiyaç Programı)
Bilnet okullarında günün sonunda öğrencilerin sormak istedikleri sorulara, tekrarını istedikleri konulara, sınav değerlendirmelerine yer verilir. Üniversite grubu öğrencileri için ayrıca üniversite sıanvı hazırlığı yapılır.

Akademik Başarı
Öğretmenlerimiz; öğrencilerini üretken, sorgulayan, yorumlayan, eleştiren, yaratıcı düşünceye sahip sorunları çözmede başarılı olmalarını amaçlarlar. Öğretmenlerimiz derslerin özelliklerine ve konuların yapısına göre en uygun verimli ders anlatım tekniklerini kullanır. Yerine göre kavrama, analiz, sentez, tüme varım, tümden gelim ve uygulama teknikleri kullanır. Konuların işlenişinde konular arasındaki bağlantılara özen gösterir, örnekleri önceki konuları da kapsayacak biçimde düzenler. Zümre öğretmenleri başarıyı yakalamak için sürekli işbirliği içinde olurlar, tartışır, durum değerlendirmesi yapar, çözüm üretirler, kararlar alırlar.