Ölçme ve Değerlendirme

Bilnet Okullarında uygulanan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının genel amacı öğrenci başarısı hakkında en iyi belirlemelerin yapılması için farklı durum belirleme yöntemlerinin etkileşimli olarak kullanılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirme çalışmaları yapılır ve sistematik olarak akademik gelişimleri izlenir. Performans görevleri, proje çalışmaları, öğrenci ürün dosyaları, gözlem formları, öz ve akran değerlendirme gibi durum belirleme yöntemleri ile öğretimin her kademesinde öğrencilerimizin sadece öğrenme ürünleri değil aynı zamanda öğrenme süreçlerinin de ölçülüp değerlendirmesi sağlanır.

Geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile öğrencilerimizin ünite sonlarında öğretim programında yer alan temel bilgi ve becerilere ilişkin öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla İzleme Sınavları, birkaç ünitenin veya konunun bitiminde öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla Performans Belirleme Sınavları uygulanır. Türkiye’deki bütün okullarımızda eş zamanlı uygulanan bu sınavlarla öğrencilerimizin sadece okul bazında değil, tüm Bilnet Okulları arasında değerlendirilmesi sağlanarak akademik düzeyleri ve gelişimleri izlenir. Her sınav uygulaması sonrasında öğrencilerimizin öğrenme eksiklikleri öğrenci düzeyinde belirlenir. Yapılan kazanım analizleri sonucu ihtiyaca göre bireye, gruba veya tüm sınıfa uygulanacak etütler, ders tekrarları ve kazanım kâğıtları ile öğrenme eksiklikleri tamamlanarak tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanır.