LiseÖğrencilerimiz, akademik ve sosyal anlamda gelişimlerinin yanında öğrenmeyi öğrenen, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözebilen ve sorumluluk sahibi olarak gelecek yüzyıla hazır bireyler olarak yetiştirilir.

Geleneksel sınıf ve öğrenme yöntemleri ile beraber inovatif öğrenme alanları oluşturarak, bu ortamlarda hareket etmeye, grup çalışmasına, beraberce öğrenmeye, üretmeye, tasarlamaya uygun, teknoloji entegrasyonu sağlanmış alanlar tasarlıyoruz. Kütüphaneler ile laboratuvarlar yanında iç mekânları  dönüştürülerek dijital kütüphane, youtuber alanları, sanal gerçeklik atölyesi ile okullarımızı öğrenme merkezleri haline getirerek öğrencilerimizin akademik ve sosyal alanlarda gelişimlerini sağlıyoruz.

9 ve 10. sınıflarımızda Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu kazanımlar çerçevesinde hazırlanmış olan müfredat ile temel bilimleri içeren geleneksel okul müfredatları, iş hayatının ve teknoloji dünyasının gerektirdiği becerileri de içerecek şekilde revize edilerek, kulüp çalışmalarımızla birlikte öğrencilerimize 21. yüzyıl yaşam becerilerini kazandırıyor, aynı zamanda da ulusal sınavlara hazırlık aşamasını gerçekleştiriyoruz.

Bilfen Yayın Grubunun hazırlamış olduğu Türkiye genelinde uygulanan deneme sınavları ile 9 ve 10. sınıf öğrencilerimizin ulusal düzeyde ölçeklendirme ile doğru verileri elde edilerek, PDR birimi ve akademik danışman ile beraber öğrencilerimizin performansı değerlendirilip, kazanım eksikliklerine göre ek çalışmalar planlanmaktadır. (Gün sonu değerlendirmeleri ve hafta sonu kurs programları ile…)

Ulusal sınavlarda çıkacak konu ve kazanımlar dikkate alınarak akademik programda uygulanan ders saatleri düzenlenmiştir. 11 ve 12. sınıflarda TYT ve AYT’ye göre uygulanan akademik çalışma programı, Bilfen Yayın Grubunun hazırlamış olduğu konu anlatımlı kitaplar, soru bankaları, yaprak testleri ve Türkiye geneli yapılan deneme sınavları ile desteklenmektedir.

Yabancı Dil Eğitimine büyük bir önem veren Bilnet Okullarında amacımız, öğrencilerimizin akademik olarak gelişim sağlamaları yanında ulusal platformlarda kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ve uluslararası sınavlarda (TOEFL & IELTS) başarı gösterebilecek, akademik çalışmalarını yabancı dilde sürdürebilecekleri bir dünya bireyi olarak yetişmelerini sağlamaktır.