Hayat Bilgisi Eğitimi

Değerler eğitimi kapsamında işlediğimiz hayat bilgisi derslerinde öğrencilerin sosyal yaşam becerilerini geliştirmeye, kendisinin ve etrafındakilerin duygularını fark etmelerine yönelik etkinlik tabanlı dersler uygulanmaktadır.

Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanı sıra duyuşsal becerilerini geliştirmek, derse güdülenmelerini sağlamak, kalıcı öğrenmenin tamamlanmasını destekleyebilmek için somut materyallerle ders içi süreçlerin desteklenmesini ve öğrencilerin konuya ait uygulama yaparak öğrenmelerini destekliyoruz.

Fen laboratuvarında hayat bilgisi derslerine paralel planlanan ders işleme sürecinde öğrencilerin bilgiye ulaşmakla ilgili ilgi ve meraklarını artırmak ve derse ilgi ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla deneyler, uygulamaya yönelik ders süreçleri ve etkinlikler ders planlarının temelini oluşturmaktadır.