Yabancı DilVAK Triangle

Bilnet Anaokulları, dil edinimini görsel, işitsel ve dokunsal bütünlük içinde hazırlanmış aktiviteleri ile destekler. Çocuğu, bu algı kanalları sayesinde edindiği bilgiyi kullanması için konuşmaya teşvik eder.


Game Based Language Education

Programımız, anaokulu eğitim programı ile paralel olarak tamamen ‘’oyun ve keşif’’ üzerine kurulu etkinlikleri ile çocukların öğrenme yeteneği ve ilgisini maximum düzeye çıkarmayı hedefler, çünkü duyusal uyarım ve oyun birleştiği takdirde dil edinimi doğal bir süreç olarak ilerler ve çocuk farkında olmadan ikinci dili edinmeye başlar. Okulumuz, bünyesinde sunulan dili kullanmak için teşvik edici ortamlar ile İngilizceyi çocuğun hayatının bir parçası haline getirir.


Focus On Speaking

Yabancı dil bilmenin temel yetkinliklerinden birisi, bireyin kendini öğrendiği dilde ifade edebiliyor olmasıdır. Bunun için birey,  hedef dildeki kelimeleri doğru şekilde bir araya getirebilmelidir. Programımız, öğrencilerimizi kendilerini doğru ifade edebilecek şekilde İngilizce konuşmaları için destekler ve gerekli ortamı sağlar.