LiseBilnet Liseleri öğrencilerini deneyimli ve nitelikli yönetici ve öğretim kadrosuyla bilgiye ulaşmayı ,ulaşılan bilgileri kullanabilmeyi ve öğretilen yöntemlerle o bilgileri geliştirmeyi hedefler.

YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavlarına 9 ve 10 cu sınıftan başlamak kaydıyla programlı bir şekilde öğrencileri hedefledikleri üniversite ve mesleklere ulaştırabilmek için gerek teknolojik gerekse laboratuvar ortamlarında bizzat dokunarak deneyerek ve yanlış yaparak doğruyu öğrenmeyi hedeflemektedir.

Bilnet liselerinde alınan 4 yıllık yoğun eğitimin ardından öğrendiklerini unutmayacak, yorum yapabilecek, kendini ifade edebilecek öz güven sahibi gençler olarak Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerin yabancı dili yaşayarak ve görerek öğrenmeleri adına yapılacak ulusal ve uluslar arası projelerle MUN (Model Birleşmiş Milletler) programlarına katılarak ülkemizin ve dünyanın farklı şehirlerini görmelerini farklı kültürleri tanıyabilmeleri adına fırsatlar tanınmaktadır.

Merkezinde öğrenci olan her öğrencinin öğrenebileceğine inanan ve bu yönde zihinsel gelişimi ve becerilerinin artırılması için çalışan bir öğretmen kadrosuna sahiptir.

Bilnet Anadolu liselerinde öğrencilere kapsamlı bir öğretim programının uygulandığı yaratıcı düşünme, sorun çözme , karar verme ,öğrenmeyi öğrenme ,etkili iletişim kurma ve araştırma yapma becerilerini geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Bilnet Liselerinde eğitim ve öğretimde aktif rol alan sorgulayan grup çalışmasını , proje hazırlamasını ve bilgiyi paylaşmasını bilen öğrencileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Bilnet liselerinde spor öğrenmenin bir tamamlayıcısı olarak değer bulur. Spor yaparak ortak karar alabilme, birlikte hareket edebilme ,takım bilinci ve sporun eğlenceli yönlerini üstün tutan davranışlar kazandırılmaktadır.

Bilnet Liselerinde öğrenciler ilgi ve istekleri doğrultusunda bale modern dans halk oyunları eğitimi alıp müzik derslerinde ise enstrüman çalma becerilerini geliştirir ve sesleri doğru kullanmayı öğrenirler.