Görsel Sanatlar Eğitimi

Görsel Sanatlar Eğitimi, yetişmekte olan kuşakları her alanda yaratıcılığa yönelten, onlardaki bilişsel gelişimin yanı sıra duyu, duyum ve duyarlılığında eğitimine yer veren bütüncül eğitimdir.

Her çocuk yaratıcıdır, ancak ondaki yetenekleri bulup ortaya çıkarmanın şartı ise, alanında uzman görsel sanatlar öğretmenleri, çeşitli ve kaliteli malzemelerle özgür atölye ortamlarıdır. Bilnet Okulları olarak öğrencilerimize özgürce kendini ifade etme olanağı sağlayarak , sanat kültürü edinmiş, çağdaş, uygar ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
1.2.3. ve 4. Sınıflarımızda öğretmenlerimiz görsel sanatlar derslerinde özellikle drama tekniğini kullanarak onların hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesini sağlayan dersler uygular. Yaratıcılığını ortaya koyabilen çocuk bunu tüm derslerde de gösterebilir. Resim dersi aynı zamanda diğer derslerin de uygulama alanıdır.

5.6.7. ve 8. Sınıflarımızda derslerimizde her sınıf düzeyinde uygun teknik ve yöntemlerle çalışılır. Sanat tarihi bilgisiyle desteklenen çalışmalarımızdan bazıları şunlardır: karakalem çalışması, baskı teknikleri, iki ve üç boyutlu çalışmalar, tasarım çalışmaları, strafor düzenlemeler, desen, doku, afiş çalışmaları… Önemli reprodüksiyonlardan resim çalışmaları yaptırılır.