Müzik Eğitimi

Bilnet Okulları'nda müzik eğitiminin temel amacı , gelişimleri bir bütün içerisinde desteklenmiş, ritmik, işitsel ve müziksel yetenek ve yeterliklerini keşfetmiş, müziksel algısı, kültürü gelişmiş, öz denetim, sosyal ve düşünme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Okullarımızda Müzik (1-8. sınıflar) Dersi Öğretim Programı'nı tamamlayan öğrencilerin; müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmeleri, duygu,düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmeleri, yaratıcılık ve yeteneklerini müzik yoluyla geliştirmeleri, yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımaları, müzik aracılığı ile zihinsel, sosyal ve duyuşsal becerilerini geliştirmeleri, bireysel ve toplu olarak, nitelikli, değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımları, müziksel algı ve bilgilerini geliştirmeleri, İstiklal Marşı başta olmak üzere milli marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmeleri, müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmeleri beklenmektedir.