Bursluluk Sınavı Sırasında Velilerimize de Bilgilendirme Sunumu Yapıldı